Skip to main content

Mosegrise

Bekæmpelse af Mosegrise

Hvad er en mosegris? 

Mosegrisene forveksles ofte med Muldvarper, fordi de to lever ens på mange områder. Mosegrisen er omkring 12-22 cm lang, og vejer omkring 80-100 gram.

Du vil oftest finde Mosegrise i fugtigt terræn, men de kan også leve i helt normale tørre omgivelser. De graver sig ned om vinteren og lever, af deres forråd som de samler ind til. Men fra starten af foråret og frem til slutningen af efteråret, liver de op. Det er også her, de får unger. Mosegrisene bliver kun 15-20 måneder gamle, men formerer sig med kuld af 4-8 unger og dem kan de få 4-5 gange i løbet af en ynglesæson.

Mosegrise er irriterende at have i haven

Det der er irriterende ved Mosegrise er, at de gør meget skader på græs, planter og træer. Men også frugt og grønt, hvis man har plantet dette udendørs. De spiser alt fra planter, til blomsterløg og gulerødder og andet grønt. Samtidig forvolder de også stor skade på træer og buske, hvor de gnaver rødderne over hvilket har alvorlige konsekvenser for beplantningen. Samtidig laver de huller/skud, i græsplænen – Da de jo lever under jorden.

Hvorfor er Mosegrise skadelige

Mosegrise kan forårsage betydelige skader på landskabet, da deres graving og græsning kan ødelægge græsplæner, havebede og andre grønne områder. Deres tunneller kan også føre til jordskred, samt ødelægge rødderne af planter og træer.

Mosegrise kan også skade landbrugsjord ved at æde og ødelægge afgrøder og græsmarker, hvilket kan føre til betydelige økonomiske omkostninger for landbrugere. Deres afføring kan også forurene jord og vand med potentielt skadelige stoffer.

Mosegrise kan også være en trussel for menneskers sikkerhed, da de kan angribe mennesker, der truer deres territorium eller unger. 

Hvordan genkender du en mosegris

Mosegrise kan genkendes på deres runde krop, korte ben, lange snuder og tætte pels. De har også typisk en lysebrun farve med en mørk stripe langs ryggen. Mosegrise kan veje op til 200-300 gram og kan måle op til 12-20 cm i højden. Deres gravning og græsning kan også være tegn på deres tilstedeværelse i området.

Det er vigtige at bekæmpe mosegrise

Det er vigtigt at bekæmpe mosegrise, hvis de bliver et problem i dit område. Som professionel skadedyrsbekæmper kan vi hjælpe med at identificere årsagen til problemet og implementere en passende løsning for at beskytte dit landskab og din ejendom mod yderligere skade. 

Vi hjælper dig af med Mosegrisene i dit område.

Ring til Belvedere Skadedyrsbekæmpelse – vi udfører effektiv og professionel skadedyrsbekæmpelse i hele Nordsjælland, lige fra Helsingør til Lyngby, Helsinge, Gilleleje, Frederikssund – vi udfører skadedyrsbekæmpelse i hele Nordsjælland. By eller land – du ringer, vi rykker hurtigt ud: Ring til os på 40259190.