Duer

Bekæmpelse af duer

Er duer sundhedsskadelige? Spreder duer sygdomme til mennesker?

Ja, duer kan gøre mennesker syge – ved at nedbryde barrierer: Duernes afføring indeholder urinsyre, hvilket let nedbryder mange typer af materiale. Duernes afføring kan derfor nedbryde bygninger, ‘smuldre’ de brugte byggematerialer, og dermed være direkte årsag til udvikling af allergi, salmonelle, meningitis og andre sygdomme hos mennesker, hvorfor duen for mange karakteriseres som et skadedyr. Duer går også under navnet “flyvende rotter” fordi mange forbinder dem med den store smittebærer på jorden, rotten. Nogle mener ligefrem at duerne ligner rotten, rotten, men særligt skyldes sammenligningen at duernes reder stort set bygges af deres ekskrementer – hvilket også afføder det perfekte udklækningssted for andre skadedyr, såsom lopper og duemider.

Både lopper og duemider kan trænge ind i bygninger og beboelsesområder, hvor de kan forvolde skade, og påvirke både beboeres helbred og bygninger.

Hvordan forhindrer jeg duer i at invadere netop mit hjem?

Der findes hundredvis af due-arter i Danmark, men de to mest sete duer er klart ringduen og by duen. De ses i alle landets dele, og ligner hinanden meget. Begge due arter har et lille næb og er i en grå-grøn-blå farve. Duerne lever af korn, frø, brød og forskellige planter.

Mange finder duerne generende da de sviner med ekskrementer, skriger højlydt og ødelægger biler og tage ved at lande på dem – og bruge dem som toilet. Duer er meget svære at bekæmpe, simpelthen fordi der er så mange af dem – og fordi mange metoder er ulovlige, f.eks. giftig lokkemad.

Hvis duerne først har etableret sig et værested, handler det derfor om at gøre stedet ukvalificeret som ynglested for duen. Duen bygger ofte reder beskyttede steder, såsom i træer, ovenpå tage og tagrender.

Fakta om duen:

  • En due kan flyve helt op til 140 km/t i timen – dog kun på korte distancer
  • Duer lever næsten alle steder, undtagen nær Antarktis
  • En due kan maksimalt lægge seks æg på et år

Ring til Belvedere Skadedyrsbekæmpelse – vi udfører effektiv og professionel skadedyrsbekæmpelse i hele Nordsjælland, lige fra Helsingør til Lyngby, Helsinge, Gilleleje, Frederikssund – vi udfører skadedyrsbekæmpelse i hele Nordsjælland. By eller land – du ringer, vi rykker hurtigt ud: Ring til os på 40259190.